درخواست نمایندگی

متقاضی محترم
شرکت زرین غزال در خصوص پذیرش نمایندگی از شما دوست عزیز دعوت به عمل می آورد ، لذا در صورت تمایل به همکاری لطفا" فرم زیر را با دقت پر نموده و ارسال نمایید.


درخواست نمایندگی فرم درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی*:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
آدرس:
تلفن*:
فکس:
سوابق (سبد کالایی-شرکتها-طول
دوره فعالیت/محدوده فعالیت)*:
امکانات:
میزان فروش بستنی به کارتن در یک سال گذشته
و تعداد مغازه های تحت پوشش در منطقه:
سایر توضیحات: