تماس با ما

آدرس کارخانه: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پنجم، خیابان پژوهش شمالی، خیابان 300
تلفن: 15 - 37742013 (9871+)
فکس: 37742053 (9871+)
صندوق پستی: 1138- 71365

آدرس دفتر مرکزی: ایران، شیراز، چهار راه چنچنه، خیابان نارون 10، پلاک 160
تلفن: 6 - 32273184 (9871+)

آدرس سازمان فروش تهران: ایران، جاده قدیم تهران-کرج، کیلومتر 11سه راه شهریار به سمت شهریار، سردخانه های استقلال، کوچه المهدی، شرکت دایتی
تلفن: 80 - 65606779 (9821+)
تلفکس: 65608108 (9821+)
تلفن: 65608106 (9821+)
فکس: 65605996 (9821+)تقاضای بازدید