شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و شرکت زرین غزال می‌باشد.

  • 1 مالکیت معنوی
    • کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت http://www.zarringhazal.com می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت http://www.zarringhazal.com ) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
  • 2 شرایط استفاده از خدمات سایت